Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama Šiaulių miesto integruotą teritorijų vystymo programą, paskelbė „ Pročiūnų žudynių vietos įamžinimo ir prieigų sutvarkymo projekto idėjos konkursą.

Kviečiame Jus dalyvauti skelbiamame atvirame konkurse. Tikimės, kad Jums padedant bus sukurtas projektas, kurio idėja ir sprendimai deramai įamžins šią skaudžios atminties vietą ir galėsime tinkamai pagerbti čia nužudytus žmones.

 

Projektavimo užduotis skelbiama https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-630491

 

Projekto Tikslas

Šiaulių miesto Savivaldybės administracija siekia įamžinti ir pagerbti šioje vietoje 1941-1944 m. nužudytų Šiaulių kalėjime kalėjusių asmenų (šaltiniai mini apie 700 žmonių) atminimą. Tuo tikslu turi būti sutvarkyta teritorija bei įrengtas atminimą įamžinantis meninis akcentas, lengvai suprantamas, informatyvus ir gerai suvokiamas pėstiesiems, pastebimas važiuojantiesiems automobiliais.

 

Projekto vieta

Atoki buvusi uždara karinio oro uosto teritorija, šiandien Šiaulių Laisvos Ekonominės Zonos (LEZ) teritorija.

Šiuo metu neurbanizuota gamtinė aplinka, bet teritorija numatyta pramonės plėtrai. Teritorija nėra pasiekiama pėsčiomis. Adresas Šiaulių miesto sav., Aviacijos g. 56, Šiaulių m.,

 

Biudžetas

Projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didesnė nei 24 000,00 eurų su PVM.

 

Premijos

Su projekto konkurso I-os vietos laimėtoju bus sudaroma pirkimo sutartis dėl Pročiūnų žudynių vietos įamžinimo ir prieigų sutvarkymo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų.

Perkančioji organizacija nesinaudos teise konkursą tęsti neskelbiamų derybų būdu.
Geriausiems projektams bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip

Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis):

I vietos laimėtojui – 2 000,00 eurų;
II vietos laimėtojui – 1 000,00 eurų;
III vietos laimėtojui – 500,00 eurų.

 

Vertinimo kriterijai

– Kontekstualumas: meninis akcentas ir prieigos turi būti susieti su specifine sakralinių objektų vizualine raiška.

– Socialinis paveikumas: formuojama tinkama, socialiai atsakinga semantinių ženklų interpretacija, jų skaitomumas visoms tautinėms ir religinėms grupėms.

– Estetika: formuojama estetinės vertybės ir meninės kokybės išraiška, sprendiniai turi būti kokybiški ir kartu aiškiai perskaitomi, suprantami visoms tautinėms ir religinėms grupėms, meninė stilistika nereglamentuojama.

– Kuriamos aplinkos kokybė: eksploatacija, ilgaamžiškumas, universalaus dizaino principų taikymas.

– Projekto ekonominis pagrįstumas, kuris apima: prognozuojamą meninio akcento modelio ir prieigų įrengimo kainą, sąmatinių skaičiavimų išsamumą, koreliaciją tarp idėjos sprendinių ir juos pagrindžiančių skaičiavimų.

 

Konkurso sąlygos

Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
Visa konkurso medžiaga patalpinta https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-630491

Projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki Data:  2019-06-10. Vietos laikas: 09:00.

Adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8 langelis.

 

Vertinimas

Pateiktus Projektus vertina perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Ekspertų komisija, galinti įvertinti architektūrinius, meninius, technologinius, paminklų apsaugos ar kitus specifinius sprendinius.

 

Perkančioji organizacija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai, įmonės kodas 188771865, www.siauliai.lt