Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama Šiaulių miesto integruotą teritorijų vystymo programą, paskelbė „TAUTOS LAISVEI“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje paminklo projekto idėjos sukūrimo ir projekto parengimo paslaugos antrą konkursą. Kviečiame Jus dalyvauti skelbiamame atvirame paminklo projektavimo konkurse. Tikimės, kad Jums padedant deramai įamžinsime visai Lietuvai svarbius įvykius.

 

Projektavimo užduotis skelbiama CVPP .

 

Projekto Tikslas

Iš konkursui pateiktų idėjų (Projektų) išrinkti geriausią, pagal kurią bus rengiamas techninis projektas, paminklui Tautos Laisvei Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje įrengti. Techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

Projekto vieta

ŠIAULIŲ MIESTO PRISIKĖLIMO AIKŠTĖ

Dviejų dalių aikštė – istorijos ir šiuolaikiškumo darna. Reprezentacinė aikštės dalis (Katedra, skveras, paminklas TAUTOS LAISVEI) – istorija. Aikštės dalis skirta renginiams (veiksmo vieta ir nauji visuomeniniai pastatai) – moderni, universali šiandienos dvasia.

Biudžetas

Paminklo techninio projekto parengimo, techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina negali būti didesnė nei 11 200,00 eurų su PVM. Projekte numatomų visų gamybos, statybos darbų, medžiagų ir įrenginių sąmatinė vertės suma nagali būti didesnė nei – 160 000,00 eurų su PVM.

Premijos

Konkurso prizinis fondas – 11 000 eurų.

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip

Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:

I vietos laimėtojui – 4 500,00 eurų;
II vietos laimėtojui – 3 000,00 eurų;
III vietos laimėtojui –2 500,00 eurų.
Dvi paskatinamosios premijos po 500 eurų skiriamos IV ir V vietos laimėtojams.

Vertinimo kriterijai

Projektų vertinimo kriterijai: vientisa architektūrinė idėja; socialinis paveikumas; estetika; kuriamos aplinkos kokybė; projekto ekonominis pagrįstumas.

Konkurso sąlygos

Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

Konkurso organizatoriai idėjų laukia iki 2021-03-02 dienos 10 val. adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8 langelis, tel. (8 41) 50 05 18;

Perkančioji organizacija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai, įmonės kodas 188771865, www.siauliai.lt

Informacija: Jolanta Nabažienė, tel.: +370 415962, j.nabaziene@siauliai.lt

Tiesioginis ryšys su perkančiąja organizacija

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus Vyriausioji architektė (patarėja)- Irina Vingrienė
tel. (8 41) 59 63 18

Konkurso organizatorius

UAB „Žalia linija”,
tel. +370 686 06 313,
el. p. siauliai@kolektyvineatmintis.lt
www.kolektyvineatmintis.lt.