„TAUTOS LAISVEI“ ŠIAULIŲ MIESTO PRISIKĖLIMO
AIKŠTĖJE PAMINKLO PROJEKTO IDĖJOS KONKURSAS